Forside

Bredal Antennelaug

 

 

Indkaldelse til generalforsamling

 

Afholdes i EUI´s klubhus

Engum Møllevej 7

7120 Vejle Ø

 

Mandag 8/5-2017 kl. 19

 

Dagsorden:

1)Valg af dirigent

2)Formanden aflægger beretning

3)Kassereren aflægger beretning

4)Valg af bestyrelse

- På valg er:

Anita Holm og Anders Christensen

begge modtager genvalg

5)Valg af suppleant

6)Valg af revisorer

7)Indkomne forslag

8)Eventuelt. (Der kan ikke sættes forslag til afstemning under eventuelt)

 

 

Der gøres opmærksom på at der kun kan stemmes med 1 stemme per husstand.

Kvittering for betalt kontingent skal kunne fremvises på forlangende af bestyrelsen.

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1/5 på adressen Katrinetoften 8 eller formand@bredalantennelaug.dk

 

Priserne for 2017

Bestyrelsen har valgt at priserne i 2017 er uændrede, til trods for at youSee kommer med prisstigninger på alle pakkerne.

 

youSee slukker for alle radiokanaler den 1. feb 2017

Hvs du forsat vil høre radio på din gamle radio, så kan du

 

Bestille en GRATIS stueantenne på nedestående link:

https://yousee.dk/nyhedsbrev/fm_signal.aspx

 

Alternativ kan du købe en DAB radio reciever, læs mere på:

https://kundeservice.yousee.dk/nyheder/nyhedsarkiv/tv2017/fm-sluk

 

 

 

Bredal Antennelaug © 2016 • E-mail