Forside

Bredal Antennelaug

 

 

Generalforsamling den 8. maj 2018 kl. 19.00

 

Sted: EUI’s klubhus

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren aflægger beretning

4. Valg af bestyrelse

(På valg er: David Skrostrup, Lars Bo Vanting og Morten Thrane)

5. Valg af suppleant

6. Valg af revisor

7. Indkomne forslag

8. Evt.

 

 

 

 

 

Nyt fra bestyrelsen

 

Priserne for 2018

Bestyrelsen har valgt at priserne i 2018 er uændrede for tredje år i træk, til trods for at youSee kommer med prisstigninger på alle pakkerne.

 

Kanaloversigt 2018

Klik på "kanaloversigt" i menuen og se den nye kanaloversigt.

 

Bredal Antennelaug © 2016 • E-mail